Det er erklært smørkrise i landet. Folk hamstrer visstnok smør i store dunger. Kan vi ikke bare tære på det fettet vi har fra før?