Endelig skal jeg sette tilpasset opplæring på dagsorden.Det er et uttrykk som stammer fra den politiske retorikken, og det er et overodnet prinsipp som lærere forsøker å tolke og konkretisere i skolehverdagen. Tilpasset opplæring er omfattende. Og ja, det er et av mine interessefelt innenfor pedagogikkfaget, så derfor et eget felt i bloggen. Skal du følge med om emnet, må du klikke deg inn på rubrikken som heter tilpasset opplæring. Jeg garanterer at du finner ingen fasitsvar her enten du er forelder, lærer eller politiker. Men en ting er sikkert: tilpasset opplæring må bli satt under lupen, om norsk grunnskole skal klare å favne alle elever.

Reklamer