Hvorfor brukes betegnelsen det nye Norge, når landet har vært flerkulturelt i flere generasjoner?