Vel en times kjøring fra Hammerfest ligger Sennalandet. Stedet hvor ulike kulturer og tradisjoner møtes. Når reinflokkene trekker tilbake til vinterbeitene, går som regel debatten om samene i dvale. Indusrtialiseringen presser naturlig nok frem debatter, viktige diskusjoner om fylket. Hvilken næring er den viktigste? Vi har blant annet sett det i etableringen av gruvedriften i Kvalsund kommune.
Veier, hytter og hus skal bygges, og desverre sporer ofte debatten helt av. Synes du det er greit at samene blir utsatt for hverdagsrasisme både på nett og rundt omkring kjøkkenbordene i de mange hjem i fylket?

Jeg takker Mikkel Nils Sara for at han hvert år tar oss med på det som jeg synes er høstens vakreste eventyr.