Jeg ble regelrett vettskremt da jeg hørte på nyhetene i går. Barn med diagnosen dysleksi, skal ikke lengere får gratis datamaskin. Årsaken er at de fleste familier har egen PC. Det er helt sikkert korrekt, men jeg antar at de færreste har de retteprogrammene som mange dyslektikere er avhengig av.
Hvordan skal denne nye ordningen fungere i praksis? Og hvordan skal barn som ikke har med seg familiens datamaskin på skolen, klare seg i en teoretisk hverdag?

Reklamer