Hører på nyhetene at det finnes barn i Norge som sitter på glatttcelle. Jeg sier bare:Barn og glattcelle hører ikke sammen!
Hvordan er det mulig? Dette må jeg undersøke nærmere.

Reklamer