Du skal ikke snakke om hendelser som kan være vanskelig for deg selv eller dine nærmeste.

Av en eller annen grunn ble jeg ikke forskrekket over pavens tale til folket på Petersplassen. Taushet om pedofilsaken, eller rettere sagt, sakene, får en hel verden til å rette blikket mot de eldre herrene i de innerste kretser i Vatikanet.
Om paven, mot all formodning, hadde tatt bladet fra munnen, og talt de tidligere guttebarnas sak, om ikke annet nevnt dem, hadde en hel verden vært vitner til en revolusjon i dette lukkede samfunnet, Vatikanet.
På den annen side stilles det spørsmål om påsketalen er det rette tidspunkt til å ta opp en slik sak. Hvorfor er ikke dette det rette tidspunkt? Dette er den dagen paven har den største folkemassen samlet foran seg, så hvorfor ikke benytte anledningen til å vise medmennesklighet?

Her hjemme i Norge var den katolske biskopen i Oslo katolske bispedømme, Bernt Ivar Eidsvig,derimot klar i sin tale til NRK. Han mente at Vatikanet har dårlige medierådigivere.
Jeg undres på om det finnes gode medierådivere som kunne ha tenkt seg en slik jobb.
En ting er jeg sikker på; stillingen som medierådiver i Vatikanet blir aldri lyst ut. Og en håndplukket kardinal kan sannsynligvis ikke bli en god medierådgiver. Paven og hans underordnede må være sine egen rådgivere. Og det kan lønne seg å trampe på færrest mulige. Åpenhet kan være veien å gå , uansett hvilket samfunn du lever i.

Reklamer