Barns leseferdigheter skaper bekymring.
Dommen fra fagfolk har vært tydelig. For å bli gode lesere, må foreldre og skole ta ansvar. Det må leses mer på begge arenaene. Og det er nettopp her jeg vil at vi skal stoppe opp.
Hvilke tekster skal barn lese for å bli gode lesere?
Selv lyderte jeg meg sakte, men sikkert igjennom setninger om Fiffi og Foffo. I dag fremstår disse figurene som rene fossiler. Bilder og tekster i lærebøkene er endret i moderne retning. Men ikke alle barn har de samme mulighetene til å møte spennende tekster i sitt første møte med bokstaver. Kommuneøkonomien avgjør ofte om det blir nye lærebøker eller ikke. Min oppfordring er å sette foten ned.Start et leseopprør. Si i fra til en lærer, rektor eller politiker, snakk sammen med andre foreldre, om barn må starte leseopplæringen, med å lydere seg gjennom setninger som er meningsløse. For hvem får lyst av å lese mer av setninger som dette:
Mor ser en sau. Mor sier sau. Hvor er sauen?

Reklamer